Met Corponomics organiseren wij concrete waarde voor onze opdrachtgevers. Multiple value creation is voor ons geen herverdeling van inkomsten maar een ontsluiting van potentieel. Wij streven naar een krachtige interne organisatie en flexibele samenwerkingsverbanden die ook op langere termijn positief en verantwoord bijdragen aan de doelstellingen van uw organisatie. Ambities op het gebied van duurzaamheid worden gerealiseerd zonder de economische principes los te laten.

HandenTeneinde onze visie te realiseren, verlenen wij de volgende diensten:

  • Stategie-ontwikkeling:  Graag denken wij mee over het ontwikkelen van strategie die duurzame ambities vertaalt naar concrete business en meetbare verbetertrajecten. 
  • Individuele betrokkenheid: Inventariseren van persoonlijke drijfveren en ontwikkelen van persoonlijk leiderschap liggen aan de basis van een toekomstbestendige organisatie.
  •  Challenges: Bewustmaking door middel van projecten die impact hebben, binnen of buiten de organisatie. Het streven naar verbetering komt het best tot zijn recht als personen samen positief beleven wat hun impact is als zij samenwerken aan iets uitdagends. Veranderen moet vooral ook leuk zijn!
  • Quick scan: Vaststellen van de uitgangspositie. Deze 'reality-check' dient als referentiepunt voor verbeteringstrajecten en innovatie.
  • Coaching: Veranderings- en vernieuwingsprocessen kunnen weerbarstig zijn. Wij ondersteunen 'change agents' in de organisatie door regelmatig met hen persoonlijk te bespreken welke stappen prioriteit krijgen, waar knelpunten zitten en hoe deze aan te pakken.
  • Workshops: Het ontsluiten van verbeterpotentieel in een organisatie door verschillende functies bij elkaar te brengen.
  • Projectleiding of –ondersteuning: Wij streven naar resultaten en committeren ons graag aan het planmatig implementeren van zinvolle veranderingstrajecten. Mensen maken het verschil en een betrokken change management is cruciaal voor het behalen van gestelde doelen. Adequate management informatie maakt het mogelijk om de voortgang te volgen en verantwoording af te leggen.
  • Organiseren van samenwerkingsverbanden: Succesvolle organisaties werken samen als netwerken. Een gemeenschappelijk belang is een basisvoorwaarde om op langere termijn voor alle partijen de meeste toegevoegde waarde te realiseren.
  • Verzorgen van presentaties: Graag delen wij onze kennis en ervaringen over ondernemen en stewardship. Dit kan in de vorm van een presentatie of een interactieve workshop.
  • Exposure: Onder het motto ‘be good and tell it’ beschrijven wij graag verbetertrajecten en aansprekende initiatieven. Daarmee kunnen opdrachtgevers hun voordeel doen maar ook derden kunnen worden geïnspireerd door ‘best practices’.