Duurzaamheid, MVO, groen of sociaal ondernemen, er zijn tal van kwalificaties voor verantwoordelijk gedrag. Wij streven naar opdrachtgevers en partners die hun ambities op dit gebied willen realiseren zonder de economische realiteit uit het oog te verliezen.

Brundtland

Duurzame ontwikkeling
De VN-commissie Brundtland beschreef een duurzame ontwikkeling in 1987 als een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.

Maatschappelijk verantwoord
Wij zijn er van overtuigd dat ondernemerschap een katalysator kan zijn voor een duurzame ontwikkeling. MVO Nederland verwoordt het als volgt: “maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat u naast het streven naar winst (profit) ook rekening houdt met het effect van uw activiteiten op het milieu (planet) en dat u oog heeft voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). Het gaat er om een balans te vinden tussen people, planet en profit. Steeds vaker blijkt dat die balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving.”

Elkington Triple Bottom Line
John Elkington, een adviseur op het terrein van duurzame ontwikkeling, introduceerde de term ‘Triple Bottom Line’ die verwijst naar het evenwicht tussen de drie voornoemde componenten. Dat is niet altijd eenvoudig omdat de verschillende componenten elkaar direct en indirect beïnvloeden.

Duurzaam Grafisch Wij zien het als volgt:

  • People : Mensen zijn sociale individuen met unieke kenmerken. Het zijn dan ook mensen die het verschil maken bij succesvolle bedrijven. Dat geldt voor werknemers die ruimte moeten krijgen om te excelleren maar zeker ook voor afnemers die producten moeten krijgen die aansluiten op hun behoefte.
  • Planet : De aarde overleeft het wel. De vraag is eerder of het voor de kinderen van onze kinderen prettig blijft als wij ongebreideld schaarse grondstoffen verbruiken en doorgaan met vervuilen. Planet gaat wat ons betreft dan ook over verantwoordelijk omgaan met de aarde zodat deze ook in de toekomst leefbaar blijft.
  • Profit : Voor de continuïteit van een onderneming moet zij op langere termijn winstgevend zijn. Een focus op korte termijn rendement leidt af van verantwoord ondernemerschap. Ondernemen betekent risico nemen maar niet ten koste van alles. Door risico’s nadrukkelijk onderdeel te maken van een bedrijfsstrategie, wordt duidelijk welke stakeholders op welke manier worden beïnvloed door de risico’s. Daarmee wordt tevens de basis gelegd voor lange termijn sturing op waarde.

 Naar onze mening dragen veel maatregelen op het gebied van duurzaamheid ook in economische termen bij aan de continuïteit van een organisatie.