Afgelopen decennia hebben in het kader gestaan van schaalvergroting en efficiëntie. Een enkelvoudige focus op (korte termijn) financieel rendement leidt echter tot ongewenste neveneffecten elders. Verantwoord ondernemen is complex en vraagt tijd. 'Goed of slecht' zouden we moeten vervangen door 'beter of slechter' dan voorheen.

Door organisaties regelmatig en met objectieve criteria te meten op hun prestaties ontstaan nieuwe scoreborden. Relevante alternatieve scoreborden brengen een zelfreinigend vermogen met zich mee en leiden tot nieuwe 'level playing fields'. Corponomics heeft een studie verricht naar de werking van deze initiatieven:

 
AtmindexWereldwijd hebben meer dan een miljard mensen geen toegang tot medicijnen. Niet omdat deze niet verkocht zouden worden, maar omdat ze voor grote groepen mensen gewoonweg onbetaalbaar zijn. Als gevolg hiervan sterven er dagelijks grote groepen mensen aan HIV/AIDS, longontsteking, malaria, tuberculose en allerlei infectieziekten.

De Access to Medicine Index is een onafhankelijk initiatief dat inzichtelijk maakt wat farmaceutische doen om (gepatenteerde) medicijnen breder beschikbaar te maken. Zij beoordeelt farmaceutische bedrijven aan de hand van objectieve criteria en komt met een ranking. Deze ranking wordt door tal van stakeholders (financiers, overheden, ngo's, etc.) gebruikt. Mede doordat Access to Medicine Index de activiteiten monitort en kennisuitwisseling faciliteert, heeft de farmaceutische sector afgelopen jaren enorm bijgedragen aan de gezondheid van de wereldbevolking. De meest recente Access to Medicine Index verscheen op 17 november 2014. Zie ons artikel 'Verantwoord investeren in BIG PHARMA'. 

Access To NutritionDe Access to Nutrition Index richt zich op 's-werelds grootste voedsel- en drankproducenten en maakt inzichtelijk hoe deze bedrijven bijdragen aan de wereldvoedselvraagstukken. De index vergelijkt de bedrijven op hun beleid, praktijen en prestaties en publiceert tweejaarlijks een ranking. De index verscheen voor het eerst in 2013 en wordt beschouwd als belangrijke aanjager van de noodzakelijke transitie op voedselgebied.


Access To SeedsDe Access to Seeds Index is een nieuw initiatief dat de zaadindustrie wil aanmoedigen om haar verantwoordelijkheid te nemen om kleine boeren in staat te stellen hun bedrijf te ontwikkelen.

De Index meet en vergelijkt de inspanningen van de grootste zaadbedrijven op dit gebied door het creëren van transparantie, leiderschap en 'best practices' in de sector wil de index een benchmark bieden zodat de prestaties van deze bedrijven met de tijd te verbeteren. De eerste index verschijnt in 2015.


MiningDe Responsible Mining Index richt zich op bedrijven die zich bezighouden met mijnbouw van metalen of mineralen. De index wil verantwoordelijke mijnbouw  stimuleren door voortdurend positieve maatregelen te belichten en op transparante wijze de economische, milieu, sociale en governance prestaties van mijnbouwbedrijven met elkaar te vergelijken en te ranken. De eerste index zal verschijnen in 2016.


True PriceHet streven naar duurzaamheid is complex. Verschillende variabelen beïnvloeden elkaar, tal van componenten worden niet meegenomen, externe risico's ontkend en niet alles is even kwantificeerbaar. True Price tracht daar verandering in te brengen door ecologische, sociale aspecten te vertalen naar economische principes. Externe risico's worden geïnternaliseerd en zo kan een 'echte prijs' worden berekend. True Price geeft hiermee inzicht in de complete keten en biedt een waardevol instrumentarium om aan verduurzaming te werken.


FbkpOns voedselsysteem is in de huidige vorm onvoldoende in staat om te voldoen aan de behoeften van een groeiende wereldbevolking. Het Food & Business Knowledge Platform is een netwerkorganisatie dat zich ten doel stelt om relevante kennis te verzamelen. Hoe kunnen we ons voedselsysteem sterker maken en leren van innovaties, best practices, kennis en inzichten.


OregionalGoed voedsel staat aan de basis van gezondheid. Lokaal en vers zijn daarbij steekwoorden. Oregional is een coöperatie van boeren in de regio Nijmegen en Arnhem. Zij verkopen streekproducten en biologische producten van de aangesloten leden rechtstreeks aan afnemers binnen de regio Nijmegen en Arnhem. Oregional heeft een breed assortiment verse en houdbare streekproducten en levert onder meer direct aan horeca en zorginstellingen, bedrijfscateraars en winkels. Een voorbeeld van ketenintegratie die positief doorwerkt in de kwaliteit van de geleverde producten.